Bisonkalven drikker mælk hos sin mor - ditlevsdal.dk