Salg og eksport af bisonokser

Salg og eksport af bison-okser har vi stor erfaring og ekspertise i.

Vi har bl.a. eksporteret til Finland, Tyskland, Sverige, Frankrig, Belgien, Østrig, Rusland, m.fl.

Det betyder også, at vi har megen erfaring i håndtering af prøvetagning, diverse eksportdokumenter og certifikater i forhold til embedsdyrlæge og transportfirma.

Vi har benyttet det samme transportfirma gennem en årrække, og de har derfor sikker og god erfaring i netop transport af bisonokser.

Vi følger også selv med dyene, når de transporteres til nye avlssteder for at sikre os, at alle dyr kommer godt frem til deres nye bestemmelsessted. På den måde er der også god ekspertise med, såfremt der skulle opstå problemer undervejs.

Inden salg vil der typisk være en dialog omkring det at have bisonoker, et besøg på farmen og evt. ligeledes et besøg herfra for at vurdere, hvorvidt området er egnet til bisonokser og rådgivning omkring hegning og fangfold. Der udfærdiges kontrakt med første udbetaling v. kontraktunderskrivelse. Restbeløb afregnes, inden dyrenes afgang fra Ditlevsdal.

Udgifter til prøver krævet af Danmark og EU betaler vi. Landespecifikke prøver betales af køber, ligesom køber betaler for transport – vi påtager os dog risikoen for dyrene under selve transporten.

Vi følger generelt op på de dyr, der er solgt for at sikre os, at disse håndteres korrekt og for at hjælpe med de problemer, man evt. måtte løbe ind i. Som køber herfra, kan man selvføgelig altid kontakte os, og trække på vores erfaring for hjælp og spørgsmål. Der dukker altid noget op, når man kaster sig ud i ukendt terræn.

Kontakt os på tlf. 64 80 12 27 for spørgsmål vedr. køb af bisonokser.

Hegning af foldene

Ditlevsdal Bison Farm har mange års erfaring indenfor opsætning af forsvarligt bison-hegn, og vi hjælper gerne med både rådgivning og indkøb af materiale til fordelagtige priser.

Der findes ikke specifikke lovkrav til indhegningen af bisonokser – de skal blot være forsvarligt indhegnet! Her på Ditlevsdal har vi opsat dyrehegn med en indvendig stødtråd. Hegnet er sat med en højde på ca. 160-170 cm.

Derudover er vi specielt opmærksomme på, at der ikke er skarpe hjørner i folden; dette for at undgå, at et ét af dyrene under kamp – måske tyrenes kamp om køerne – bliver presset op i hjørnet uden flugtmulighed

Låger og ind-/udgange i en bisonfold er af stor betydning: De skal kunne tåle, når de store tyre skubber til dem. De skal være til at lukke hurtigt og specielt i fangfolden, er det af betydning, at de kan smækkes i og låse “automatisk” fra begge sider.

Opbygningen af selve fangfolden er noget anderledes, og her stilles helt andre krav til funktionalitet og holdbarhed. Igen afhængigt af, hvor mange dyr man har eller hvor meget de skal håndteres. Men en fangfold er under alle omstændigheder en nødvendighed for at kunne passe sine dyr korrekt.

Vi hjælper selvfølgelig med råd og vejledning samt evt. tegning af din fangfold, ligesom vi kan hjælpe med indkøb af fangboks specifikt til bisonokser.