MIDDAG MED MENING / UNGE & TRIVSEL

Perspektiver på ungdomslivet i spændingsfeltet mellem at være “unik” og samtidigt helt normal.

 

Temaet for denne aften er unges trivsel. Hvad forgår der egentlig hos vores teenagere, og hvordan er det for de unge at leve i et samfund med en dominerende præstationskultur?

Danske unge oplever i stadigt stigende grad at være en del af en præstationskultur, hvor der undervises to the test, og hvor fokus er på bestå snarere end at forstå! De oplever, at de stadig tidligere skal præstere – de bliver løbende vurderet via nationale tests og i 6. klasse kommer UU-vejlederen første gang  og fortæller om uddannelsesparathed til elever, der er 12 år gamle! Og pigerne er et kapitel for sig selv – de lever i en verden, hvor det perfekte er blevet det normale, og hvor angsten for at fejle – dvs. få et 7-tal! – fylder rigtig meget!

Hvilke strategier anvender danske unge i forhold til at håndtere de mange krav? Hvad betyder det for de unges livskvalitet,  at de konstant skal præstere? Hvilke frikvarterer er der i deres liv? Hvad kan voksne gøre for at støtte unge så de håndterer det ydre pres på en sund måde? Det er nogle af de temaer, der sættes fokus på i dette oplæg, som baserer sig på en undersøgelse blandt 3000 elever i udskolingen og på landets ungdomsuddannelser.

 

Inden foredraget sørger vores dygtige kokke for en lækker tapasinspireret buffet efter årstiden. Drikkevarer betales på aftenen.

 

En aften for forældre til teenagere og ikke mindst dem, som det hele handler om – nemlig de unge mennesker. Vi er sikre på, at I ikke vil fortryde at have deltaget i dette brugbare og meget relevante event. 

 

Program / Torsdag d. 14. november 2024

Kl. 17.30
Dørene åbner
Kl. 17.30
Tapasinspireret buffet efter årstiden – naturligvis med flere forskellige bisonspecialiteter
Kl. 19.30
Foredrag med Søren Østergaard
Kl. 21.30
Tak for i aften

Priser

Foredrag inkl. buffet / 399,00,-

 

KØB BILLET HER!

Søren Østergaard

Søren Østergaard har siden 1995 primært forsket i børn og unges hverdag og værdier, deres deltagelse i fritids- og foreningsliv, deres voksenrelationer, samt trivsel. I dag er han en af de mest kompetente foredragsholdere på området, og formår altid at give sine erfaringer og konkrete værktøjer videre til publikum.

 

KØB BILLET HER!